Velkommen til Trysil frivilligsentral

En liten sommerhilsen til alle frivillige! Landet åpner gradvis opp igjen, og forhåpentligvis kan de fleste aktiviteter komme igang igjen på sensommeren/høsten. Det er vi glade for! Inntil da - ha en riktig fin sommer!

Aktiviteter

sittedans - svømming 60+ - aktivitetsvenn - flyktningvenn - aktiv på dagtid - besøksvenn - seniorkino - lesevenn - møterrom til lag og foreninger - foredrag - frivillighetspris - frivilligråd

9 bidragsytere har tilsammen levert lapper til drøyt 5 tepper i løpet av vinter/vår 2020. Tusen takk til alle og enhver!

Les mer

1.Oktober går turen til Sæteråsen - velkommen på tur!

Les mer

Velkommen til foredrag med Sigbjørn Johnsen fredag 16. oktober kl. 13.00 i Morensalen, Trysil folkebibliotek. Påmelding til post@trysil.frivilligsentral.no eller på tlf. 474 72918. Begrensede plasser, førstemann til mølla ……

Les mer

Aktivitetsvenner kan igjen treffe sine brukere med de smittevernregler som gjelder. Som aktivitetsvenn koples du til en person med en demenssykdom, eller som har symptom på demenssykdom. Dere møtes 1 time i uka, eller etter avtale. Dere to bestemmer hva dere vil gjøre.

Les mer

Besøksvenner kan igjen treffe sine brukere med de smittevernregler som gjelder.Vi trenger stadig nye besøksvenner. Ta kontakt om du er interessert.

Les mer

Flyktningvenner kan igjen treffe sine brukere med de smittevernregler som gjelder.Som flyktningvenn blir du koplet til en flyktning i 9-12 måneder. Målsettingen er å være en veiviser inn i Trysil-samfunnet.

Les mer

I foreningsportalen er tilnærmet alle lag og foreninger i Trysil er presentert. Hvis du ikke finner sin forening der, ta kontakt med frivilligsentralen.

Les mer

Alle lag og foreninger i Trysil får gratis låne Sønsthagen til møter, kurs og sosiale arrangement.

Les mer

Velkommen til humor i filmen "Himmel og hav! Stompa til sjøs"! Smittevernregler vil bli ivaretatt. Velkommen!

Les mer

Vi starter opp igjen 7. Oktober og arrangerer sittedans annenhver onsdag (på oddetallsuker) kl. 11-12.30 på arbeidsstua (Trysil sykehjem). Dansen varer i 45 minutter. Etterpå inviterer vi til kaffe med noe attåt.

Les mer

Lag og foreninger i Trysil kan søke om midler til forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid for innbyggere i Trysil kommune . Søknadsfrist er 15. september.

Les mer

Trysil frivilligråd skal være et samarbeidsforum for kontakt mellom kommunen og lag/foreninger og et samarbeidsforum for frivillig sektor.

Les mer

Hva skjer?

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Nyheter

Bli frivillig

Vi ønsker stadig flere frivillige til sentralen. Her kan du melde din interesse.

Om oss

Trysil frivilligsentral holder til på Sønsthagen (Skredderbakken 8A). Vi har kontortid hver ukedag kl. 08-15.30. Kom gjerne innom for å ta en prat - velkommen skal du være!

2020 © Trysil frivilligsentral