Foreningsportal for Trysil

I foreningsportalen er tilnærmet alle lag og foreninger i Trysil er presentert. Hvis du ikke finner sin forening der, ta kontakt med frivilligsentralen.

Dette er en portal for å presentere lag og foreninger i Trysil.  Foreninger som kun har egeninteresse for en liten gruppe (velforeninger ol) er ikke registrert her. Utover det er det ønskelig med en så fullstendig oversikt som mulig. 

Hvis din forening ikke er registrert:

Ta kontakt med frivilligkoordinator på tlf. 47472918 eller e-post post@trysil.frivilligsentral.no

Hvis din forening er feil registrert:

Alle lag og foreninger som er registrert i portalen ble fredag 17.04.20 tilsendt en sms med en endringskode. Ved å bruke denne, kan du selv gå inn for å endre/supplere teksten. 

2022 © Trysil frivilligsentral