Vi trenger flere flyktningevenner

Det er flere flyktninger i Trysil nå som ønsker seg en norsk venn - en flyktningevenn.

Som flyktningvenn blir du koplet til en flyktning i 9-12 måneder. Målsettingen er å være en veiviser inn i Trysil-samfunnet.

En flyktningvenn er en frivillig som er "guide" for en flyktning, eller andre utlendinger som har flyttet til Trysil. Som flyktningvenn gjør du en viktig innsats for en flyktning i etableringsfasen.

Du som venn skal fungere som en veileder og bindeledd til lokalsamfunnet. Det kan dreie seg om råd og vink om hvor offentlige kontorer er, hvor mye klær man har på seg når det er minus 20 grader, bursdagsfeiringer, søppelsortering ol. Man kan også bare gå på kino, cafe eller fotballkamp, eller bare besøke hverandre. Hovedhensikten er at guiden skal hjelpe til å bli kjent med det norske samfunnet, dets uskrevne og skreve regler. Alle flyktninger som får tildelt flyktningvenn må snakke norsk med sin "venn", men oftest trenger flyktningen også hjelp med å forstå og beherske norsk.

Som FV må du gjennomføre et kort kurs, eventuelt minimum et intervju slik at du blir koplet til flyktning ut i fra kjønn, alder, yrke, interesser og annen bakgrunn.

Som FV binder du deg til gjennomsnittlig 1-2 timer i uka i 9-12 måneder. Noen treffes hver uke, andre annenhver uke. Dette er opp til dere. Etter 9-12 måneder er det opp til deg og din flyktning om dere ønsker å møtes på "privat basis".  

Som flyktningvenn må du signere taushetserklæring.

2022 © Trysil frivilligsentral