Trysil kommunes frivillighetspris

Trysil kommunes frivillighetspris utdeles årlig. Nominasjonsprosessen er på høsten med frist ca medio november for å komme med forslag på kandidater. Hver dag gjennom hele året gjør mange en stor, frivillig innsats. Flere gjør også en frivillig innsats som ikke synes så godt, men som fortjener en oppmerksomhet.

Trysil kommune har delt ut Trysil kommunes frivillighetspris siden 2016, og følgende har fått den:

2016 - Bodil Galaasen

2017 - Solveig Skjærstad og Ruth Blixt

2018 - Sven Pettersen

2019 - Gjengen bak "Middag på tvers"


Statutter - Trysil kommunes frivillighetspris

Trysil frivillighetspris skal være en påskjønnelse for frivillig innsats, og for arbeid som har betydning for lokalsamfunn, eller innbyggere i Trysil kommune. 

Prisen kan gå til:

• Person(er), institusjon, organisasjon eller lag/forening, eller andre grupperinger som frivillig utfører uegennyttig innsats, eller ellers på frivillig basis har bedret trivsel og livskvalitet for andre.

• Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang.

• Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnet.

Prosess:

• Forslag på kandidater med begrunnelse sendes Trysil frivilligsentral. 

• Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial vedtar hvem som tildeles prisen. Hovedutvalget står også fritt til å fremme egne forslag på kandidater til frivillighetsprisen. 

• Prisen deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember, eller en passende dag tett opptil denne datoen. Utdelingen skal markeres med overrekkelse av prisen fortrinnsvis av ordfører eller leder av hovedutvalg for helse og omsorg. 

• Frivillighetsprisen deles ut hvert år dersom det foreligger forslag på kvalifiserte kandidater.

• Prisen er på kr. 5000. 2020 © Trysil frivilligsentral