Sittedans

Vi starter opp igjen 7. Oktober og arrangerer sittedans annenhver onsdag (på oddetallsuker) kl. 11-12.30 på arbeidsstua (Trysil sykehjem). Dansen varer i 45 minutter. Etterpå inviterer vi til kaffe med noe attåt.

Sittedans er enkle bevegelser med bein og armer som primært utføres fra stol. Til hver "dans" er det en kjent og kjær melodi vi alle kjenner. Dansen ledes av en frivillig instruktør. 

Tilbudet er gratis og gjelder alle hjemmeboende i Trysil kommune.

2020 © Trysil frivilligsentral