Lesevenn. Tiltaket er inntil videre avlyst.

Vi tilbyr "lesevenn - stund" hver tirsdag kl. 11.30 på Trysil sykehjem. Som lesevenn leser du for en liten gruppe personer. Etterpå kan det bli tid til en god prat om emnet det er blitt lest om.

Hvis du glad i bøker og mennesker, kan dette være noe for deg. Som lesevenn kan du lese høyt for en eller en gruppe personer, hjemme eller på institusjon. I dag har vi dette tilbudet på Trysil sykehjem. En "lesestund" varer fra 30-40 minutter, avhengig av hva du ønsker å lese. Like viktig er kanskje praten etterpå. Mange ganger kan det være lurt å finne lesestoff med temaer som de eldre kan gjenkjenne seg i. 

Pr. januar 2020 er det fire lesevenner som på omgang leser på avdelingen. Som oftest er det 3-5 "lyttere" fra avdelingen. I sum blir det da en liten gruppe man lett kan føre en samtale i. 

Lesevenn-prosjektet er i samarbeid med Trysil folkebibliotek. De kan ev. bistå med å finne egnet lesestoff.

 

2020 © Trysil frivilligsentral