Lesevenn

Som lesevenn kan du lese høyt for en eller en gruppe personer, hjemme eller på institusjon. I dag har vi dette tilbudet i en etage på Trysil sykehjem.

Hvis du glad i bøker og mennesker, kan dette være noe for deg. En "lesestund" varer fra 30-60 minutter, avhengig av hva du ønsker å lese. Like viktig er kanskje praten etterpå. Mange ganger kan det være lurt å finne lesestoff med temaer som de eldre kan gjenkjenne seg i. 

Pr. februar 2019 er det fire lesevenner som på omgang leser på avdelingen. Som oftest er det 3-5 "lyttere" fra avdelingen. I sum blir det da en liten gruppe man lett kan føre en samtale i. 

Lesevenn-prosjektet er i samarbeid med Trysil folkebibliotek. De kan ev. bistå med å finne egnet lesestoff.

 

2019 © Trysil frivilligsentral