Frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år. Alle frivillige inviteres til å bli med på feiringen!

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! 

Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! 

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid! 

Frivillighetens år 2022 har tre hovedmålsettinger:

Flere med

Økt mangfold

Synliggjøre frivillighetens rolle og bidrag i samfunnet.  

Det er kronprins Haakon Magnus som er årets beskytter. 

I Trysil er det etablert en styringsgruppe som bl.a. har arrangert tidenes første Frivilligbørs i Trysil.  Styringsgruppen skal også besøke og hedre frivilligheten i flere grender. 

Alle lag og foreninger i Trysil anmodes om å synliggjøre sin forening ved å markere VÅR DAG – se egen sak. 

Les mer om frivillighetens år her 

2022 © Trysil frivilligsentral