Besøksvenn

Som besøksvenn koples du til en person som savner mer sosial kontakt; en å snakke med, en å gå på arrangement med, en å gå tur med eller lignede. Dere i fellesskap bestemmer når og hav dere skal gjøre sammen.

Som besøksvenn binder du deg gjennomsnittlig 1-2 timer pr. uke, men dette er ikke noe krav. Besøkene skal dog være jevnlig. Er du bortreist eller på grunn av andre ting ikke har anledning, gir du beskjed.

Ca 2 ganger pr. år arrangerer vi 3-timers kurs for nye besøksvenner. Det er Hedmark Røde Kors som er vår samarbeidspart og som også er ansvarlig for kursene. Deretter har vi en samtale med deg for å avklare dine ønsker og muligheter rundt oppdraget. 

Som besøksvenn, blir du først og fremst koplet til hjemmeboende. Det er også mulig å bli besøksvenn på institusjon.

For å bli besøksvenn må du være 18 år og har signert taushetserklæring.

 


2019 © Trysil frivilligsentral