Besøksvenn

Besøksvenner kan igjen treffe sine brukere med de smittevernregler som gjelder.Vi trenger stadig nye besøksvenner. Ta kontakt om du er interessert.

Som besøksvenn koples du til en person som savner mer sosial kontakt; en å snakke med, en å gå på arrangement med, en å gå tur med eller lignede. Dere i fellesskap bestemmer når og hav dere skal gjøre sammen.

Som besøksvenn binder du deg gjennomsnittlig 1-2 timer pr. uke, men dette er ikke noe krav. Besøkene skal dog være jevnlig. Er du bortreist eller på grunn av andre ting ikke har anledning, gir du beskjed.

Ca 2 ganger pr. år arrangerer vi 3-timers kurs for nye besøksvenner. Det er Hedmark Røde Kors som er vår samarbeidspart og som også er ansvarlig for kursene. Deretter har vi en samtale med deg for å avklare dine ønsker og muligheter rundt oppdraget. 

Som besøksvenn, blir du først og fremst koplet til hjemmeboende. Det er også mulig å bli besøksvenn på institusjon.

For å bli besøksvenn må du være 18 år og har signert taushetserklæring.

 


2020 © Trysil frivilligsentral