Aktivitetsvenn

Som aktivitetsvenn koples du til en person med en demenssykdom, eller som har symptom på demenssykdom. Dere møtes 1 time i uka, eller etter avtale. Dere to bestemmer hva dere vil gjøre.

En aktivitetsvenn er en frivillig som bistår en person med en demenssykdom (eller symptom på demenssykdom). Sammen gjør dere en aktivitet (noe dere har felles interesse for, gå tur, kjøre biltur, gå på arrangement for eldre e.l). Det er viktig forebyggende å være aktiv. Som aktivitetsvenn gjør du også en viktig jobb med å avlaste eventuelt pårørende. Dette skal være en vinn-vinn-situasjon som også du som aktivitetsvenn skal ha glede av. 

Aktivitetsvenn er et tiltak i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Du kan gjerne gå inn på deres hjemmeside for å lese mer om aktivitetsvenn. Nasjonalforeningen har laget et digitalt kurs som vi ønsker du tar før du koples til en bruker. Vi arrangerer også ca årlig et 6-timers kurs som hver aktivitetsvenn må gjennomføre. 

Som aktivitetsvenn har du krav på å få dekket kostnader til kjøring til/fra bruker, samt ev. utgift i forbindelse med oppdraget. Det er bruker som betaler dette, noe som blir avklart med bruker/pårørende under koplingssamtalen.

Som aktivitetsvenn må du signere taushetserklæring.

Hvis du ønsker å få en aktivitetsvenn, kan du fylle ut og sende inn vedlagte skjema Skjema - ønske om AV. Dette kan sendes eller leveres til Trysil frivilligsentral, Sønsthagen, Skredderbakken 8A, 2420 Trysil eller sendes som e-post til post@trysil.frivilligsentral.no

Velkommen som søker!

2022 © Trysil frivilligsentral