"Aktiv på dagtid" vår 2020

Vi starter opp igjen 28/5 kl. 10.00 og arrangerer totalt fem turer i vår/sommer (tom 25/6)

Aktiv på dagtid - Vår 2020 (28. mai – 25. juni)

 

I samråd med kommuneoverlegen kan vi igjen ønske velkommen på tur! Vi starter opp igjen med å gå fem fine turer fra tidligere sesonger. Gjeldende smittevernregler vil bli fulgt (inntil 50 pers + 1 m). Det er ikke anbefalt med felleskjøring fram til turstedet.  Hvis man likevel kjører sammen, skal ev. risikopersoner sitte alene bak i bilen. Ta med mat og drikke etter eget ønske. Alle turer starter kl. 10.00. Oppmøtested er beskrevet med utgangspunkt i Innbygda. Velkommen på tur!

«Aktiv på dagtid» er et tilbud til alle over 18 år som ønsker å gå tur på dagtid. Dette er lette turer med vekt på det sosiale. Turene er godt spredt i hele Trysil. En frivillig turleder samt frivilligkoordinator er ansvarlig for turen.

Alle er velkommen til å bli med på tur!

Bekledning:

Alle trenger vanlige turklær og tursko/joggesko etter vær og føre. Bruk gjerne brodder hvis det er glatt, og/eller gåstaver. Vi tar ikke værforbehold, men turen kan bli noe endret hvis vær- og føreforhold tilsier det.


Her er program for vår 2020:

28/5 - Bjønnåsen/Åsvolla (Bygderberget, Innbygda)

Turbeskrivelse: Turen går fra Bjønnnåsen, over Bjønnåstoppen til Åsvolla hvor det blir rast. En tur på sti i lett kuppert terreng, ca. 3 km. en veg. Retur samme veg, ev. langs andre stier i området. 

Oppmøte: Parkering ved pumpehus øverst mot sør i Bjønnåsen. 

Ansvarlig for turen: Anne Sandbu og Ester B. Rasmussen


4/6 - Grønberget ved Kvernmosetra

Turbeskrivelse: Fin tur på grusveg og sti den siste biten, ca. 2,5 km hver veg. En del stigning, men ikke veldig bratt. Fin utsikt fra toppen hvor det blir rast. 

Oppmøte: Kvernmosetra. Avkjørsel til Kvernmosetra er ca 4 km sør/vest for Østby. Følg vegen i ca 7 km fram til enden av vegen. 

Ansvarlig for turen: Magnhild Bovollen, Vanja Hemstad og Ester B. Rasmussen


11/6 - Kjernmoen – Sjøenden (Søre Osen)

Turbeskrivelse: Turen på «Gamle Trysilveg» fra Gamle Kjernmoen og ned til Sjøenden (sørenden av Osensjøen) hvor det blir pause på rasteplassen der. Turen tilbake går på andre siden av Vesle Osen langs sti gjennom skogen fra campingplassen. En lett tur på sti og veg, totalt ca. 5 km. 

Oppmøte: På «Gamle Trysilveg» ved Gamle Kjernmoen (ca. 300 m. øst for Kjernmoen)

Ansvarlig for turen: Dagmar Lyngstad og Ester B. Rasmussen


18/6 - Trysilrypa (Trysilfjellet)

Turbeskrivelse: Dette er den «korte» Trysilrypa som er en rundtur på 6 km. De første 1.5 km går på grusveg. Runden går over Lågfjellet med et relativt flatt og åpent fjellterreng med fin utsikt over Trysilfjellet og Skurufjellet. Fjellsko anbefales da den går over noe myr.

Oppmøte: Kjør fv. 26 nordover mot Jordet i ca. 4 km og sving av mot Trysil Høyfjellssenter. Vi møtes ved parkeringsplassen ved Fjellstua i Fageråsen.

Ansvarlig for turen: Jorun Vik og Ester B. Rasmussen


25/6 – Hotell Sten + fellesbeite (Flendalen)

Turbeskrivelse: Turen starter ved bommen ved fellesbeite i Flendalen og går delvis langs grusveg og sti, totalt ca. 4 km.  Noe stigning og steinete partier, men ikke veldig bratt. Rast ved Hotell Sten som ble brukt til overnatting under 2. verdenskrig i forbindelse med lagring av våpen og utstyr i ei steinur i nærheten.

Etter turen blir det avslutning ved Flendalen fellesbeite. 

Oppmøte: Kjør til Flendalen, sving til høyre ved «gamle sentralen» og følg Rabbkjølvegen i retning fellesbeite. Parkering ved bom nord for garden Flå. 

Ansvarlig for turen: Anne Utstumo Elgshøen og Ester B. Rasmussen

2020 © Trysil frivilligsentral