"Aktiv på dagtid" høst 2020

1.Oktober går turen til Sæteråsen - velkommen på tur!

Aktiv på dagtid - Høst 2020 (13. august – 15. oktober)

 

I samråd med kommuneoverlegen kan vi igjen ønske velkommen på tur! Vi starter opp igjen med å gå fem fine turer fra tidligere sesonger. Gjeldende smittevernregler vil bli fulgt (inntil 50 pers + 1 m). Det er ikke anbefalt med felleskjøring fram til turstedet.  Hvis man likevel kjører sammen, skal ev. risikopersoner sitte alene bak i bilen. Ta med mat og drikke etter eget ønske. Alle turer starter kl. 10.00. Oppmøtested er beskrevet med utgangspunkt i Innbygda. Velkommen på tur!

«Aktiv på dagtid» er et tilbud til alle over 18 år som ønsker å gå tur på dagtid. Dette er lette turer med vekt på det sosiale. Turene er godt spredt i hele Trysil. En frivillig turleder samt frivilligkoordinator er ansvarlig for turen.

Alle er velkommen til å bli med på tur!

Bekledning:

Alle trenger vanlige turklær og tursko/joggesko etter vær og føre. Bruk gjerne brodder hvis det er glatt, og/eller gåstaver. Vi tar ikke værforbehold, men turen kan bli noe endret hvis vær- og føreforhold tilsier det.

Her er program for høst 2020:

Uke 33, 13. August – Varåa – Varaholla - Varåa

Turbeskrivelse: Turen starter ved Varåa og går i hovedsak gjennom flatt skogsterreng. Turen går først langs den nyryddede og merkede Gamle Trysilveg (kjerreveg/sti) til Varaholla. Denne delen går delvis over myrer. Det er lagt ut klopper, men det anbefales å bruke fjellsko. I Varaholla går vi opp til lokalet og raster der. Opp til lokalet er det stigning på grusveg. Derfra går turen ned til Trysilvegen, krysser den og tar Gamle Trysilveg (flat skogsbilveg) tilbake. Hele turen er på ca. 6,5 km. 

Oppmøte: Ved krysset Bjørflolivegen/Gamle Trysilveg. Kjør Trysilvegen til Nyhusrettlinja (ca. 7 - 800 m fra avkjørsel til Nyhuus og Varaholla). Sving av til høyre og følg Gamle Trysilveg til oppmøtestedet som er før brua over Varåa. Parker enten ved krysset eller ved bom på Bjørflolivegn. Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.30. 

Ansvarlig for turen: Dagmar Lyngstad

Uke 34, 20. August – Håkampen (Engerneset)

Turbeskrivelse: En tur på 6,8 km tur/retur på oppmerket sti som for det meste går i skog/lyng og tørt terreng. Noe stein siste del, men lett å gå i. Håkampen ligger ca. 900 moh. Turen går derfor oppover, men det er ikke mange bratte partier. Fra turen oppover er det flott utsikt til Skagsvola. Fra varden på toppen av Håkampen er det flott utsikt både nord- og sydover Elvdalen/Trysil og Engerdal. 

Oppmøte: Oppmøte ved samfunnshuset i Engerneset kl. 09.45 hvor det blir samkjøring fra. 

Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.20. 

Ansvarlig for turen: Kari Holmseth

Uke 35, 27. August – Skårbekkdalen (Skåret)

Turbeskrivelse: Turen går vestover fra Skåret bru til Skårbekkdalen, som er en trang dal hvor Skårbekken renner. Underveis passeres to steinbrudd med Trysilsandstein som var/er fylkesstein for Hedmark. Turen er på 5 km med noe stigning, men ikke bratt, på grusveg og noe sti. 

Oppmøte: Kjør Korsbergsvegen (og senere Ørsjøsetervegen) i ca. 20 km fram til T-kryss (kalt Stigen). Sving til høyre og følg vegen i ca. 14 km til nytt T-kryss. Sving til venstre og kjør langs Skåretvegen i ca. 13 km til Skåret bru. Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.10.

Ansvarlig for turen: Stein J. Skaaret

Uke 36, 3. September – Løpsetra (Flendalen)

Turbeskrivelse: Turen starter ved ei gammel tømmerkoie som heter Vill Vest og går forbi setergrenda Nordvollsætra og videre til Løpsætergrenda hvor det blir rast. Turen går på nylagte «sykkelsti»-klopper over bløt myr og inn på veg når vi kommer til setergrendene. En lett tur på tørt og fint underlag, totalt ca. 5 km. 

Oppmøte: Kjør Flendalsvegen i ca. 21 km til Kjernåsen hvor det er et rødt eldre hus på høyre side av vegen. Det blir samkjøring herfra. Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.30. 

Ansvarlig for turen: Astrid G. Enger og Anne U. Elgshøen. 

Uke 37, 10. September – Orrhauga på Slettvola (Jordet/Togmyra)

Turbeskrivelse: Turen går fra setergrenda Volsetra og langs sti opp til Slettvola, ca. 2 km. Derfra går det sti ned til Orrhauga. En tur hovedsakelig på fin sti i skogsterreng. Det kan være noe bløte partier ved start av turen. Flott utsikt fra toppen av Slettvola, blant annet mot Eltsjøen.

Oppmøte: Kjør rv. 26 til Jordet og videre i retning Eltdalen. Følg vegen i ca. 2 km og sving av til venstre på Tågmyrvegen. Følg denne til enden av vegen og parker på snuplass nedenfor setrene (Volsetra).  Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.30.

Ansvarlig for turen: Gunvor Eng  

Uke 38, 17. September – Skytterbanen «anno» 1884/Tusenmeteren (Østby)

Turbeskrivelse: Turen starter ved den gamle standplassen (som ligger ved fotballbanen) og går derfra i flatt terreng, delvis på noe fuktig myr og delvis på grusveg fram til Karinehytta (jordmorkoia) hvor det blir rast. Turen går samme veg tilbake, totalt ca. 6 km. 

Oppmøte: Kjør til Østby kirke og videre nordover langs vegen til fotballbanen. 

Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.40.

Ansvarlig for turen: Grete Bjørseth

Uke 39, 24. September – Flenåssætra (Buflodgrenda)

Turbeskrivelse: Turen går Buflogrenda til Flenåsen og tilbake, totalt 4 km. Turen er langs den gamle prestvegen til Sverige og går i sti- og skogsterreng med noen våte partier. Noe stigning, men ikke bratt. Rast på Flenåssætra. Underveis passeres gamle tufter etter sag og kvern som har tilhørt gardene Buflo og Ol-Jons. 

Oppmøte: Kjør Flendalsvegen til rett forbi Buflodgrenda og parker langs vegen ved avkjørsel til Smørmyråsvegen. Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.45.

Ansvarlig for turen: Une Christiane Holt 

Uke 40, 1. Oktober – Sæteråsen (Nybergsund)

Turbeskrivelse: Turen starter vis a vis avkjørsel til Sæteråsen hytter & camping. Turen går videre til Trysil flyplass, hvor det blir kort guiding, krysser Trysil motorklubb sitt anlegg før turen går videre opp til ei mast. Noe stigning opp til masta hvor det blir rast. Samme veg tilbake, totalt ca. 4 km på grusveg. 

Oppmøte: Kjør rv. 25 i retning Elverum og parker på venstre siden av vegen vis a vis Sæteråsen Hytter & camping. Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.45.

Ansvarlig for turen: Martin Østvang

Uke 41, 8. Oktober – Stannarhaugen – Landsjøen (Landsjøåsen)

Turbeskrivelse: Turen går t/r fra samfunnshuset i Landsjøåsen (Åsvang) og går langs vegen i ca. 2 km før stien tar av til Stannarhaugen. En fin tur på lettgått veg, totalt ca. 5 km. Ved Landsjøen er det et hyggelig tilrettelagt område, blant annet med fin gapahuk. 

Oppmøte: Kjør fv. 26 eller fv. 572 sørover fra Trysil sentrum (19 km). Ta avkjørsel til venstre mot Landsjøåsen. Kjør fv. 565 i ca. 4 km til Åsvang og parker der. Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.40.

Ansvarlig for turen: Lone Lyseggen

Uke 42, 15. Oktober – Strandvoldbrua/Øverbygda (Innbygda)

Turbeskrivelse: Turen starter ved Strandvoldbrua og går videre nordover på vestsida av elva. 700 m lenger nord går man forbi Morabanen som var Øverbygdas idrettsplass, samt hytta til Oscar Bråten. Turen går videre nordover delvis lang skogsbilveg og kjerresti, ca. 4 km t/r. Oppmøte: Ved Strandvoldbrua. Kjør rv. 26 ca. 3,5 km i retning Jordet og sving av til høyre ca. 500 m etter avkjørsel til Fageråsen. Man kan også kjøre Flendalsvegen opp til Strandvoldbrua, men noe begrenset plass til parkering på den siden. Beregnet avreisetid fra Circle K kl. 09.50.

Ansvarlig for turen: Anne Sandbu

Etter turen er alle velkommen til avslutning enten ved Strandvoldbrua eller på Sønsthagen (væravhengig)2020 © Trysil frivilligsentral