Norskopplæring/leksehjelp for fremmedspråklige

fremmedspråklig, leksehjelp, norskopplæring, søknad, jobbintervju, jobbsøknad, søknad

Vi trenger frivillige som kan bistå med norskopplæring og/eller leksehjelp

Det er flere personer med innvandrere bakgrunn som har behov for å bli tryggere i norsk muntlig og skriftlig. Noen er ferdige med introduksjonsprogrammet ved voksenopplæringen og har gjennomført grunnskoleopplæring og er nå i gang med å søke jobb. For å kunne skrive gode jobbsøknader og kunne svare for seg i jobbintervjuer, trenger de å øve på rettskriving, formulering og muntlig kommunikasjon. Vi søker derfor etter frivillige som har lyst til å bruke 1 time i uken til norskopplæring. Vi trenger også frivillige som kan bistå med leksehjelp til elever på videregående opplæring. Illustrasjonsfoto: Røde Kors.
2020 © Trysil frivilligsentral