Ønsker frivillig

Trysil Frivilligsentral ønsker kontakt med alle som har behov som kan utføres av frivillige. Hva du trenger hjelp til vet du best selv. Det kan være av både praktisk- og sosial art. Eksempler på oppgaver kan være:

  • Noen å gå tur med
  • Besøksvenn
  • Dement og trenger en aktivitetsvenn
  • Flyktning og trenger en flyktningvenn
  • Praktisk hjelp i nærheten av Innbygda

Garanti

Siden alle jobber frivillig, kan vi ikke garantere at alle får den hjelpen de ønsker. Vi garanterer derimot at vi skal gjøre så godt vi kan. Husk at frivillige er vanlige mennesker som ikke nødvendigvis har spesiell kompetanse på det de skal hjelpe med.

Frivillig hjelp er gratis med unntak av reelle utgifter knyttet til oppdraget. Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må brukeren selv skaffe.

Taushetsplikt

Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt.

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggere som ønsker den hjelp som Frivilligsentralen kan tilby.

2019 © Trysil frivilligsentral