Bli frivillig

frivillig, Trysil, bidra, ulønnet, berikende

ALLE – uavhengig av alder, utdanning og yrke
ALLE - har noen evner, egenskaper, kunnskap eller interesser andre kan ha      
           glede og nytte av
ALLE - har noe tid til overs som gir gjensidig glede for begge parter

DU bestemmer om dette er noe for deg – vi tror DU kan ha stor glede av det!

DU som vil bruke din fritid til å hjelpe andre
DU som har blitt pensjonist og synes dagene kan bli lange
Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker
DU som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
Du som ønsker å være medmenneske.

Vi trenger frivillige til:

Aktivitetsvenn for demente
Besøksvenn for noen som trenger litt mer besøk
Turleder til Aktiv på dagtid

Leksehjelp for fremmedspråklige
Flyktningvenn for nytilflyttede til landet vårt
Familievenn til småbarnsfamilier som trenger litt ekstra hjelp

 

 

Hva forventes av deg?

Det er opp til deg å bestemme hvor mye tid du vil bruke, og hva du ønsker å bidra med.
Du behøver ikke å inngå noen langsiktig avtale.

Alle frivillige har taushetsplikt.

Har du tips eller idéer, ta kontakt! Kom gjerne til frivilligkoordinator til en uforpliktende samtale.

Her er Trysil kommunes hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

2019 © Trysil frivilligsentral