Foredrag

Velkommen til foredraget "Fordi du er viktig - for tenåringsforeldre" torsdag 29. august kl. 18.00

Tenåringer står midt i den krevende balanseøvelsen det er å gå fra å være barn til å bli en selvstendig voksen. Hvordan kan vi voksne stå stødig ved deres side, være trygge og gode forbilder? Gjennom dette foredraget får foreldre kunnskap om hva de kan gjøre for å etablere og bevare en god relasjon til barna, samt øke deres selvfølelse og trygghet.

2019 © Trysil frivilligsentral