Foredrag

Ca to ganger hvert halvår inviterer vi til foredrag. Temaene varierer og målsettingen er at hvert foredrag skal ha et budskap som tilhørerne kan lære av og "ta med seg videre".

Linda Øye besøkte frivilligsentralen i april 2017 med foredraget "Ikke vær statist i eget liv". Linda sier at hennes jobb er å normalisere galskap, noe hun er en fin bidragsyter til i sitt reflekterte og humoristiske foredrag. Linda Øye var pasient på psykiatrisk sykehus i 9 år. Foredraget handler om denne perioden, og hennes veg fra å være varig ufør til i dag å drive eget firma.

2019 © Trysil frivilligsentral