Besøksverter

Vi trenger frivillige besøksverter på Trysil sykehjem lørdager og søndager i juli og august. En besøksvert bistår slik at pårørende kan besøke sine kjære på en hyggelig og smittevernsikker måte.

Beboerne på Trysil sykehjem kan få besøk utendørs under tilrettelagte forhold. En frivillig besøksvert skal bistå slik at besøkene blir gjennomført på en hyggelig og smittevernsikker måte. 

Oppgaven går ut på å:

  • ta imot de besøkende og gå gjennom rutinene for besøk.
  • ta med beboeren ut til besøksplassen.
  • påse at besøkende og beboer overholder avstand og ivaretar smitteverntiltak.
  • vaske overflater etter besøk.
  • følge pasienter inn igjen etter besøket.

På rolige dager kan besøksverten selv ta med en beboer ut, eller eventuelt gå en tur.

Vi gir opplæring i:

  • Besøksordningen og rollen som besøksvert
  • Smittevernreglement og rutiner for gjennomføring av besøk

Vi kjører felles opplæring tirsdag 30. juni kl. 10. Hvis du ikke har anledning da, løser vi det på en annen måte. 

Vi trenger besøksverter på lørdager og søndager i juli og august, dvs. fra og med lørdag 4. juli til og med søndag 30. august. Hver dag er delt opp i tre økter; kl. 12-14, 14-15.30 og 16-18.

Påmelding

Har du lyst til å være besøksvert, melder du deg på til Ester på tlf. 47 47 29 18 eller post@trysil.frivilligsentral.no senest 26. juni. Du kan melde deg på en eller flere vakter. Oppgi gjerne dato(er) og tidspunkt du kan. 


 


2020 © Trysil frivilligsentral