"Aktiv på dagtid" høst 2019

Vi starter ny sesong torsdag 15. august og arrangerer tur hver torsdag kl. 10.00 til og med 17. oktober. Dette er lette turer med vekt på det sosiale. Turene er godt spredt i hele Trysil. En frivillig er turleder på hver tur.

Aktiv på dagtid - Høst 2019 (15. august – 17. oktober)

 God trim og godt fellesskap!

«Aktiv på dagtid» er et tilbud til alle over 18 år som ønsker å gå tur på dagtid.

«Aktiv på dagtid» er et lavterskeltilbud til deg som ønsker lett fysisk aktivitet uten store krav til fysisk form. Dette er lett og motiverende trim med vekt på det sosiale. Det er ingen påmelding til turene.

Alle er velkommen til å bli med på tur!

Oppmøte/transport:

Det er fast oppmøte på turstedet kl. 10.00. Det er ikke raskt tempo, så kom eventuelt etter hvis du er forsinket. Det er ikke organisert samkjøring, men lagt opp til felleskjøring fra Circle K i Innbygda hvis du har ledig plass, eller trenger skyss. Det er oppgitt avreisetid fra Circle K under hver tur.

Bekledning:

Alle trenger vanlige turklær og tursko/joggesko etter vær og føre. Bruk gjerne brodder hvis det er glatt, og/eller gåstaver. Vi tar ikke værforbehold, men turen kan bli noe endret hvis vær- og føreforhold tilsier det.

 Niste:

Det er lagt opp til matpause på hver tur. Alle tar med mat og drikke etter eget ønske. På noen turer er det mulighet for grilling. Dette vil stå under turbeskrivelsene.

 Her er program for høst 2019:

Uke 33, 15. August – Østre og vestre Flensjøene (Flendalen)

Turbeskrivelse: Østre og vestre Flensjøene ligger side om side og er stinne av gjedde og noe abbor. Tidligere ble sjøene flittig brukt til fiske som matauke. I dag er det fredelig her og en tur hit gir rekreasjon for både kropp og sjel. Dette er en lett tur på totalt 2 km. Turen går langs grusveg ned til sjøene, går nordover langs den vestre sjøen og ned til et gammelt båthus hvor det blir rast og tennes bål. Deretter følges stien opp til bilene. Det anbefales å bruke fjellsko siden turen går over et myrområde. 

Oppmøte: Kjør Flendalsvegen i ca. 18 km til den første bebyggelsen. Sving inn til høyre og kjør Rabbkjølvegen i ca. 500 m til en rasteplass på høyre side. 

Ansvarlig for turen: Anne U. Elgshøen og Astrid Gløtheim Enger


Uke 34, 22. August – Livollen – Fjellsetlia (Vestby)

Turbeskrivelse: Turen går fra bommen ved Dulpmyra og over Livollen som er en idyllisk sætergrend. Turen går videre opp til Fjellsetlia hvor det blir rast. Derfra tar turen en runde på grusveg før den ender på samme sti der den begynte. Turen er på 5,5 km og går vekselsvis på grusveg og skogsti i noe kuppert skogsterreng med et par partier med god stigning. Undervegs krysses det noen bekker som gjør at det kan være noen bløte partier. 

Oppmøte: Ved bom til Livollen. Kjør til Vestby. Like vest for grenda, der Varåa krysser under Vesbyvegen, ligger Livollvegen. Kjør denne vegen fram til bommen. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30. 

Ansvarlig for turen: Dagmar Lyngstad


Uke 35, 29. August – Sommerkirkevegen Ljørdalen-Innbygda (Ljørdalen)

Turbeskrivelse: Turen går langs den første delen av Sommerkirkevegen mellom Ljørdalen og Innbygda. Dette er en strekning på ca. 3 km med start ved Bakken og mål ved Strømstad. En tur i lett terreng delvis på skogsbilveg og skogsti. Passerer 2 bekker med gangtre, men ellers tørt terreng. Turen går i et område med mye interessant historie. Turleder frakter folk fra Strømstad tilbake til start. 

Oppmøte: Kjør til Ljørdalen enten via Østby eller Korsberget/Stigen. Oppmøte ved Bakken som ligger ca. 1 km nord for Ljørdalen sentrum. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.20. 

Ansvarlig for turen: Vidar Storbæk


Uke 36, 5. September – Hollgnollen (Jordet)

Turbeskrivelse: Dette er en rundtur på ca 6 km på fin sti. Lett stigning de første 3 km, deretter flatt terreng før stien går nedover igjen. Pause ved omformer. Turen følger delvis den eldste Eltdalsvegen/Pilgrimsleden, samt deler av traseen til Røsjørennet mot slutten. En fin tur primært i fint skogsterreng. 

Oppmøte: Kjør rv. 26 til Jordet. Oppmøte ved Joker i sentrum og felleskjøring derfra. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.45. 

Ansvarlig for turen: Arve Myrvang


Uke 37, 12. September – Høljefjallsdammen (vestre Trysil)

Turbeskrivelse: Turen går først i bil langs Høljedalen i et vakkert landskap med flere koier. Gåturen er en rundtur på ca. 3 km i flatt terreng hvor man bl.a. besøker en restaurert damljørkoie, et «amfi», Høljefallsdammen og en foss. Deretter kjøres det i biler tilbake til Søndagsmyrdammen hvor det blir grilling.  

Oppmøte: Kjør rv. 25 i retning Elverum i 30 km til Midskogsberget (nedlagt bensinstasjon). Derfra blir det samlet kjøring til og nedover Høljedalen. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30.

Ansvarlig for turen: Erik Storsveen og Trond Bredal  


Uke 38, 19. September – Herjotåsen (Bittermarka)

Turbeskrivelse: Turen går på sti t/r Bittermarkvegen – Herjotåsen, totalt ca. 5 km. Noe stigning, men ikke bratt. Fjellsko/støvler anbefales pga noen bløte partier. Rast i/ved åpen bu (med vedovn) hvor man kan nyte fin utsikt fra. 

Oppmøte: Kjør rv. 26 nordover forbi Jordet. Sving til høyre ved skilt til Bittermarka (vegbom). Følg vegen i ca. 13 km og sving til vestre til Støtriset. Parkering ved skilt til Herjotåsen. 

Alternativt kjør Flendalsvegen fra Trysil kirke i 27 km fram til vegbom ved garden Bryn. Følg vegen videre og sving til høyre i retning Støtriset. 

Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.20. 

Ansvarlig for turen: Magnhild Bovollen og Jorun Vik


Uke 39, 26. September – Stabbursknappen (Søre Osen)

Turbeskrivelse: En idyllisk tur på 7 km t/r. Turen går primært på lettgått barnålssti og krysser noen myrkjøler som er kloppet. Fine morenerygger langs vassdraget Næringa. Et bratt parti ca. midtveis delvis med tau til å støtte seg i. Flott utsikt over Osensjøen og nærliggende områder fra toppen. 

Oppmøte: Kjør fv. 25 i retning Elverum i 35 km og sving til høyre i retning Søre Osen og følg vegen i ca. 2 km til Sjøenden Camping.  Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.20.

Ansvarlig for turen: Dagmar Lyngstad 


Uke 40, 3. Oktober – Håkampen (Engerneset)

Turbeskrivelse: En tur på 6,8 km. tur/retur på oppmerket sti som for det meste går i skog/lyng og tørt terreng. Noe stein siste del, men lett å gå i. Håkampen ligger ca. 900 moh. Turen går derfor oppover, men det er ikke mange bratte partier. Fra turen oppover er det flott utsikt til Skagsvola. Fra varden på toppen av Håkampen er det flott utsikt både nord- og sydover Elvdalen/Trysil og Engerdal. Ta med egen niste og drikke. 

Oppmøte: Oppmøte ved samfunnshuset i Engerneset kl. 09.45 hvor det blir samkjøring fra. 

Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.20. 

Ansvarlig for turen: Kari Holmseth


Uke 41, 10. Oktober – Ljørkoia ved Stordulpen (øst for Østby) 

Turbeskrivelse: Dette er en rundtur på ca. 3,5 km i lett terreng delvis på traktorveg og sti som stedvis kan ha bløte partier. Turen starter ved Hollbekkoia og går derfra i ca. 1 km på skogsbilveg til ljørkoia ved Stordulpen. Derfra går turen til Dulpbekksetra hvor det blir orientering av Frank Bjørseth. Turen går tilbake til Hollbekkoia via Ljøvtjernet. 

Oppmøte: Kjør rv. 25 til Østby og sving til venstre i sentrum i retning Ljørdalen. Følg vegen i ca. 4 km fram til Hollbekkoia (som ligger på venstre side av vegen ved en gapahuk og skogshusvær). Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30. 

Ansvarlig for turen: Grete Bjørseth  


Uke 42, 17. Oktober – Vestsidevegen/skog vest for rv. 25 (Innbygda)

Turbeskrivelse: En lett rundtur delvis på veg og sti. Turen starter ved idrettsplassen (Vestsidevegen), går sørover til Shell-stasjonen og videre en rundtur i skogen vest for rv. 25.

Oppmøte: Ved idrettsplassen. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.50.

Ansvarlig for turen: Randi Kjærnet

Etter turen er alle velkommen til avslutning på Sønsthagen

Spørsmål om tur eller oppmøtested kan rettes til turlederne.

Spørsmål kan også rettes til:

Frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen, tlf. 474 72 918, e-post: post@trysil.frivilligsentral.no.


2019 © Trysil frivilligsentral