"Aktiv på dagtid" vår/forsommer

Velkommen til gåtur hver torsdag i perioden 25. april - 27. juni. Dette er lette turer med vekt på det sosiale. Turene er godt spredt i hele Trysil. En frivillig er turleder på hver tur.

Aktiv på dagtid - Vår/forsommer 2019 (25. april – 27. juni)

 God trim og godt fellesskap!

«Aktiv på dagtid» er et tilbud til alle over 18 år som ønsker å gå tur på dagtid.

«Aktiv på dagtid» er et lavterskeltilbud til deg som ønsker lett fysisk aktivitet uten store krav til fysisk form. Dette er lett og motiverende trim med vekt på det sosiale. Det er ingen påmelding til turene.

Alle er velkommen til å bli med på tur!

Oppmøte/transport:

Det er fast oppmøte på turstedet kl. 10.00. Det er ikke raskt tempo, så kom eventuelt etter hvis du er forsinket. Det er ikke organisert samkjøring, men lagt opp til felleskjøring fra Circle K i Innbygda hvis du har ledig plass, eller trenger skyss. Det er oppgitt avreisetid fra Circle K under hver tur.

Bekledning:

Alle trenger vanlige turklær og tursko/joggesko etter vær og føre. Bruk gjerne brodder hvis det er glatt, og/eller gåstaver. Vi tar ikke værforbehold, men turen kan bli noe endret hvis vær- og føreforhold tilsier det.

 Niste:

Det er lagt opp til matpause på hver tur. Alle tar med mat og drikke etter eget ønske. På noen turer er det mulighet for grilling. Dette vil stå under turbeskrivelsene.

 

Vårens program er her!


Uke 17, 25. april – Gjetsjøberget

Turbeskrivelse: Turen går fra Gjetsjøbergsvegen opp til Gjetsjøberget. Turen går langs grusveg med en del stigning i begynnelsen, deretter en lett tur. Turen går t/r og er 2 km en veg. Rast i Gjetsjøberget hvor man kan nyte fin utsikt fra. 

Oppmøte: Kjør rv. 25 i retning Østby til Gjetsjøen. Sving av ved Gjetsjøen og kjør langs Grønlivegen i ca. 700 m og parker ved krysset til Gjetsjøbergsvegen. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.40. 

Ansvarlig for turen: Magnhild Bovollen og Vanja Hemstad


Uke 18, 2. mai – Sagnfossen kraftverk

Turbeskrivelse: Turen går fra Myhre i Vestsjøberget til Sagnfossen kraftverk. Turen går t/r på grusveg, ca. 3 km hver veg. Noe nedover på veg til Sagnfossen, og noe stigning tilbake. Sagnfossen er et vannkraftverk i Trysilelva som ble satt i drift i 1946 og oppgradert i 2004. Det blir rast i nærheten av kraftverket.

Oppmøte: Kjør rv. 26 i retning Karlstad og sving av ved Grotøya (ca. 19 km fra Innbygda). Kjør til Vestsjøbergsvegen 310 (hjemme hos Dorthe Pentzen). Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30. 

Ansvarlig for turen: Dorthe Pentzen


Uke 19, 9. mai – Bergulvhølet (øst for Nybergsund)

Turbeskrivelse: Turen går fra østre Trysilvegen (Østbyvegen) ved Nybergsund og opp til Bergulvhølet. Turen går t/r på grusveg ca. 1,5 km hver veg. Det er stigning oppover og tilsvarende nedover på returen. Pause i Bergulvhølet hvor man kan nyte en fantastisk utsikt fra. 

Oppmøte: Kjør rv. 26 mot Nybergsund og ta tredje avkjørsel (rv. 25, Østre Trysilvegen) i retning Østby. Følg vegen i ca. 1,5 km og parker på høyre side rett etter innkjøring til Bergulvhølet (skiltet). 

Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.40.

Ansvarlig for turen: Dagmar Lyngstad 

 

Uke 20, 16. mai – Bogsvea - Midskogsberget 

Turbeskrivelse: Turen går fra Bogsvea til Midskogsberget, en strekning på ca. 2,5 km. I utgangspunktet går turen i lett og tørt terreng, men det anbefales å bruke sko som tåler fuktighet siden det er tidlig på sesongen. Undervegs en liten avstikker til «stor-grana» som er et kjennemerke for den store skogdelinga på 1700-tallet. Turen avsluttes med kaffe og vafler i Storsvea grendehus.

Oppmøte: Kjør rv. 25 i retning Elverum i 30 km til Midskogsberget (nedlagt bensinstasjon). Derfra blir det samlet kjøring til Bogsvea. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30.

Ansvarlig for turen: Erik Storsveen og Trond Bredal  


Uke 21, 23. mai – Skivegtjønna (Flermoen/Gränsbo)

Turbeskrivelse: Turen går langs sti i skogsterreng. En kort strekning med stigning ved oppstart av turen, ellers en fin og lett tur på ca. 4 km t/r. Rast ved idylliske Skivegtjønna. 

Oppmøte: Kjør rv. 26 til rundkjøring nord for Nybergsund, ta tredje avkjøring (til venstre) og følg rv. 25 i retning Flermoen/Gränsbo/ Rörbäcksnäs i ca. 23 km. Sving av til høyre til Flermoen og følg vegen rett fram i ca. 7 km fram til riksgrensen og parker der. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.15.

Ansvarlig for turen: Vanja Hemstad og Magnhild Bovollen


Uke 23, 6. juni – Storhådammen og Trolsberget (søre Trysil)

Turbeskrivelse: Det blir felleskjøring fra Søre Trysil handel i Plassen. Derfra går turen i bil gjennom Skjærberget, ut på Rundflovegen og videre til Storhådammen hvor det blir fortalt om Storhådammens historie. Turen går videre i bil og til slutt til fots opp på Trolsberget. Gåturen er på ca. 1 km på grusveg med noen stigning. Det er mulighet for bilskyss helt opp om ønskelig. Matpause på Trolsberget hvor det også blir fortalt om lokalhistorie.

Oppmøte: Kjør rv. 26 til Plassen. Oppmøte ved Søre Trysil handel. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30.

Ansvarlig for turen: Mary Aas og Odd Mandfloen

Uke 24, 13. juni – Trysilrypa (Trysilfjellet)

Turbeskrivelse: Dette er den «korte» Trysilrypa som er en rundtur på 6 km. De første 1.5 km går på grusveg. Runden går over Lågfjellet med et relativt flatt og åpent fjellterreng med fin utsikt over Trysilfjellet og Skurufjellet. Fjellsko anbefales da den går over noe myr.

Oppmøte: Ved parkeringsplassen ved Fjellstua i Fageråsen. Kjør fv. 26 nordover mot Jordet i ca. 4 km og sving av mot Trysil Høyfjellssenter. Samkjøring fra bommen i Fageråsenkrysset 

kl. 09.30. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.20.

Ansvarlig for turen: Jorun Vik


Uke 25, 20. juni – Rundhøa (Flendalen)

Turbeskrivelse: Turen går fra bommen ved garden Bryn, via eiendommen til Bente-Lise og Inge Bryn og videre oppover langs sti. Stien går nordover i forholdsvis flatt terreng fram til Femundstien som følges videre. Turen går i idyllisk skogsterreng med noen litt bratte partier opp til et platå med fin utsikt over nordre del av Flendalen. Turen går slakt nedover igjen og ender med rast under «furua» på Rundhøa. Turen avslutter ved utgangspunktet, en rundtur på ca. 5 km. 

Oppmøte: Kjør Flendalsvegen i 27 km fram til vegbom ved garden Bryn. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30. 

Ansvarlig for turen: Anne U. Elgshøen og Bente-Lise Bryn


Ekstratur søndag 23. juni – Nygarden i Håberget (friluftsgudstjeneste)

Turbeskrivelse: Turen går t/r fra Storsvea grendehus til Nygarden hvor det arrangeres friluftsgudstjeneste med kirkekaffe, en tur på ca. 4,5 km hver veg. Avgang fra Storsvea grendehus kl. 09.30.

Oppmøte: Kjør rv. 25 i retning Elverum i 30 km til Midskogsberget (nedlagt bensinstasjon). Sving av til venstre inn på Rundflovegen og så til høyre i T-kryss inn på Storsvevegen og følg vegen i ca. 4,5 km fram til Storsvea grendehus. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.30.

Ansvarlig for turen: Erik Storsveen og Trond Bredal 

 


Uke 26, 27. Juni – Skåret rundt

Turbeskrivelse: Turen er en rundtur på ca. 7 km i Skåret-grenda. Turen går hovedsakelig på grusveg, men med noen avstikkere for å se på kulturminner, bl.a. til den gamle skytterbanen i Skåret. Det anbefales derfor å bruke fjellsko eller støvler. Etter turen blir det avslutning for vårens «Aktiv på datid»-turer på Folkets Hus (Lokalet) i Skåret. Nærmere informasjon kommer. Påmelding til frivilligkoordinator senest 20. juni. 

Oppmøte: Kjør Korsbergsvegen (og senere Ørsjøsetervegen) i ca. 20 km. fram til T-kryss (kalt Stigen). Sving til høyre og følg vegen i 14 km fram til nytt T-kryss. Sving til venstre og kjør langs Skåretvegen i ca. 13 km til Skåret bru. Ev. samkjøring fra Circle K kl. 09.10.

Ansvarlig for turen: Stein J. Skaaret

Spørsmål om tur eller oppmøtested kan rettes til turlederne.

Spørsmål kan også rettes til:

Frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen, tlf. 474 72 918, e-post: post@trysil.frivilligsentral.no.


Turleder

Tlf.

E-post

Magnhild Bovollen

957 45 923


Vanja Hemstad

960 46 526

vanja.hemstad@icloud.com 

Dorthe Pentzen

918 14 561

d-pentz@online.no 

Dagmar Lyngstad

951 18 138

dagmal@online.no 

Erik Storsveen

917 12 365

erikstorsveen@gmail.com

Mary I. Aas

952 28 091


Odd Mandfloen

912 47 280


Jorun Vik 

917 37 636

karepvik@bbnett.no 

Bente Lise Bryn

909 18 415

bryner@online.no 

Anne Utstumo Elgsjøen

902 75 478

anneutelg@gmail.com 

Stein J. Skaaret

902 63 581

sskaaret@icloud.com 


Med ønske om mange fine turer !

2019 © Trysil frivilligsentral