PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trysil kommunes frivillighetspris 2018

2018:

Vi ønsker forslag på kandidater til å motta Trysil kommunes frivillighetspris for 2018. Forslag kan sendes postmottak@trysil.kommune eller til post@trysil.frivilligsentral.no eller pr. post til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Prisen deles ut i løpet av uke 49.

 

2017:

Trysil kommunes frivillighetspris for 2017 tildeles Solveig Skjærstad og Ruth Elisabeth Blixt. Prisen blir overrakt på Sønsthagen tirsdag 5. desember kl. 14.00. Alle er hjertelig velkommen!

2016:

l kommunes første frivillighetspris ble delt ut til Bodil Galaasen! Et enstemmig styre for Trysil frivilligsentral vedtok at Bodil Galaasen er en meget verdig vinner av prisen. Hun ble foreslått av Galåsen grendelag, som sendte inn en oversikt over alle Bodil Galaasens både tidligere og nåværende verv. Dette var en imponerende oversikt som viste både en stor bredde og engasjement for andre mennesker.

Prisen ble delt ut på frivillighetens dag mandag 5. desember kl. 14.00 av ordfører Erik Sletten. Prisen er på kr. 5000. Foruten en pengesjekk fikk vinneren en diplom.

 

 

 

 Statutter - Trysil kommunes frivillighetspris

 

Trysil frivillighetspris skal være en påskjønnelse for frivillig innsats, og for arbeid som har betydning for lokalsamfunn, eller innbyggere i Trysil kommune.

Prisen kan gå til:

• Person(er), institusjon, organisasjon eller lag/forening, eller andre grupperinger som frivillig utfører uegennyttig innsats, eller ellers på frivillig basis har bedret trivsel og livskvalitet for andre. 

• Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang. 

• Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnet.

 

Prosess:

• Forslag på kandidater med begrunnelse sendes Trysil frivilligsentral. Frist er 1. november. 

• Styret i Trysil Frivilligsentral vedtar hvem som tildeles prisen. Styret står også fritt til å fremme egne forslag på kandidater til frivillighetsprisen. 

• Prisen deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember, eller en passende dag tett opptil denne datoen. Utdelingen skal markeres med overrekkelse av prisen fortrinnsvis av ordfører eller leder av hovedutvalg for helse og omsorg.  

• Frivillighetsprisen deles ut hvert år dersom det foreligger forslag på kvalifiserte kandidater. 

• Prisen er på kr. 5000.